Opis: Grupa dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 roku życia. Intensywne i wymagające treningi z użyciem miękkiego sprzętu.

Wymagania:  Odbyte szkolenie w ramach grupy początkującej. Do treningów konieczne posiadanie w dobrym stanie własnego zestawu sprzętu miękkiego (kasku (160 PLN), miękkiej tarczy (276 PLN), miękkiej broni(115 PLN), suspensor (25 PLN).