Opis: Grupa integracyjna przeznaczona dla najmłodszych adeptów walk rycerskich z jednym rodzicem. Dużo ćwiczeń ogólnorozwojowych oraz nauki podstaw walk rycerskich przez gry i zabawy. Pociechom, których rodzice będą zostawali na treningu początkującym postaramy się zapewnić opiekę.

Wymagania:  Brak przeciwwskazań lekarskich do rekreacyjnego uprawiania sportów ruchowych. Wypełnione przez rodzica na pierwszym treningu oświadczenie.

Pierwszy trening za darmo w sprzęcie klubowym, do kolejnych konieczne jest zakupienie dostępnych na miejscu sprzętów: kasku (160 PLN), miękkiej tarczy (236 PLN), miękkiej broni(80 PLN).