Piankowy puklerz o średnicy 33 cm, przeznaczony do treningów bronią otulinową. Cena 192 PLN