Grupa Knight Fit

Opis: Grupa dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 roku mająca na celu znacząco podnieść sprawność fizyczną uczestników oraz przygotować ich do comiesięcznych zawodów „Knight Games”. Połączenie ćwiczeń crossfitowych z elementami walki rycerskiej. Wymagania:  Brak przeciwwskazań lekarskich do rekreacyjnego uprawiania sportów ruchowych. Dla niepełnoletnich wypełnione przez rodzica na pierwszym treningu oświadczenie. Pierwszy trening za darmo w…

Grupa Miecza Sportowego

Opis: Grupa dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 roku życia. Intensywne i wymagające treningi z użyciem miękkiego sprzętu. Wymagania:  Odbyte szkolenie w ramach grupy początkującej. Do treningów konieczne posiadanie w dobrym stanie własnego zestawu sprzętu miękkiego (kasku (160 PLN), miękkiej tarczy (276 PLN), miękkiej broni(115 PLN), suspensor (25 PLN).