Opis: Grupa dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 roku życia. Treningi skupiające się na technicznej walce mieczem długim w kontekście Sportowych Walk Rycerskich

Wymagania:  Odbyte szkolenie w ramach grupy początkującej. Do treningów konieczne posiadanie w dobrym stanie własnego zestawu sprzętu miękkiego (kasku (160 PLN), miękkiej broni(115 PLN), suspensora (25 PLN) oraz mocnych rękawic (polecane są rękawice przeznaczone do hokeja)