Regulamin płatności

Bardzo prosimy o zapoznanie się z aktualnymi zasadami płatności za treningi.

Zasady Rozliczeń 

 1. Opłata za wpis do klubu jest jednorazowa i wiąże się ona z nadaniem numeru klubowicza.
 2. Dzięki posiadaniu numeru klubowicza możliwe jest kupowanie karnetów w CDSW oraz rozliczanie za treningi po zakończeniu miesiąca. Osoby bez członkostwa w klubie płacą za każdy trening osobno jako pojedyncze wejście zgodnie z aktualnym cennikiem na stronie.
 3. Karnety na dany miesiąc można kupować na początku, w trakcie trwania oraz po zakończeniu miesiąca na podstawie liczby zrealizowanych wejść.
 4. Płatności za karnet/wejście można dokonać w klubie:
  1. gotówką 
  2. za pośrednictwem przelewu bankowego ( Robert Szatecki 23 1140 2004 0000 3802 7463 2844 Tytułem: (Numer karty klubowej) /(Miesiąc)/(Rok) np. 001/01/2023
  3. płatnością blik na numer telefonu (( Robert Szatecki 664-835-379 Tytułem: (Numer karty klubowej) /(Miesiąc)/(Rok) np. 001/01/2023
 5. Niewykorzystane wejścia nie przechodzą na kolejny miesiąc – należy je wykorzystać w ramach miesiąca zakupu karnetu.
 6. W razie wykorzystania większej liczby wejść niż wielkość wykupionego karnetu można wyrównać dopłatą do kwoty odpowiadającego liczbie wejść karnetu.
 7. Jeżeli członek klubu ma dłuższą niż dwumiesięczną przerwę w wykupywaniu karnetów/pojedynczych wejść jego członkostwo jest zawieszane.
 8. Po zawieszenie członkostwa jego odnowienie wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty odnowieniowej zgodnej z aktualnym cennikiem.
 9. Członek klubu może raz w roku bezpłatnie zawiesić członkostwo(urlop/choroba/kontuzja) w klubie po zgłoszeniu tego trenerowi osobiście na treningu lub mailowo: Robert.szatecki@gmail.com tytułem: Zawieszenie członkostwa (numer karty)
 10. Odnowienie członkostwa po oficjalnym zawieszeniu jest bezpłatne.
 11. Żeby otrzymać fakturę za treningi należy zgłosić chęć jej otrzymania przed dokonaniem płatności. Przy dokonywaniu płatności na konto w tytule przelewu należy dodać wpis (FAKTURA)

Wpisz swój numer i sprawdź czy nie masz zaległości →

Dziękujemy za regularne płatności, bez tego nie da rady utrzymać klubu z własną salą i w centrum Warszawy.

Centrum Dawnych Sztuk Walk
ul. Kolejowa 8c
01-210 Warszawa
Telefon:
+48 664 835 379
Email:
kontakt@cdsw.pl