Regulamin płatności

Zasady rozliczeń w CDSW:

  1. Opłata za wpis do klubu jest jednorazowa i wiąże się ona z nadaniem numeru klubowicza.
  2. Każdy aktywny członek klubu ma obowiązek wykupić dowolny z dostępnych karnetów w pierwszym tygodniu w danym miesiącu.
  3. W razie przekroczenia wykupionej liczby wejść członek dopłaca pozostałą kwotą pod koniec miesiąca.
  4. Płatności za karnet/wejście można dokonać w klubie gotówką, kartą płatniczą lub za pośrednictwem przelewu bankowego ( Robert Szatecki 23 1140 2004 0000 3802 7463 2844 Tytułem: (Numer karty klubowej) /(Miesiąc)/(Rok) np. 001/01/2023
  5. Niewykorzystane wejścia nie przechodzą na kolejny miesiąc – należy je wykorzystać w ramach miesiąca zakupu karnetu.
  6. Jeżeli członek klubu ma dłuższą niż miesiąc przerwę w wykupywaniu karnetów/pojedynczych wejść jego członkostwo jest zawieszane.
  7. Po zawieszenie członkostwa jego odnowienie wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty odnowieniowej zgodnej z aktualnym cennikiem.
  8. Członek klubu może raz w roku bezpłatnie zawiesić członkostwo(urlop/choroba/kontuzja) w klubie po zgłoszeniu tego trenerowi osobiście na treningu lub mailowo: Robert.szatecki@gmail.com tytułem: Zawieszenie członkostwa (numer karty)
  9. Odnowienie członkostwa po oficjalnym zawieszeniu jest bezpłatne.
  10. Żeby otrzymać fakturę za treningi należy zgłosić chęć jej otrzymania przed dokonaniem płatności. Przy dokonywaniu płatności na konto w tytule przelewu należy dodać wpis (FAKTURA)
Centrum Dawnych Sztuk Walk
ul. Kolejowa 8c
01-210 Warszawa
Telefon:
+48 664 835 379
Email:
kontakt@cdsw.pl