Regulamin treningów

Wchodząc na zajęcia uczestnik/opiekun prawny zgadza się na postanowienia poniższego regulaminu

 1. Każdy uczestnik akceptuje ryzyko wynikające z uprawiania sportu i podpisał stosowne oświadczenie u trenera przed treningiem.
 2. Każdy uczestnik zapoznał się ze stanem obiektu, w którym przeprowadzane są zajęcia i akceptuje jego stan techniczny.
 3. Przy wejściu na salę każdy uczestnik zmianie obuwie na czyste, brak obuwia na zmianę skutkuje koniecznością treningu w skarpetach. W zmienionym obuwiu nie wolano już wyjść na zewnątrz. Obowiązek zmieniania obuwia dotyczy także gości i widzów chcących wejść  na wykładzinę lub matę treningową.
 4. Nie można bez wyraźnego pozwolenia zdejmować i dotykać broni stalowej będącej dekoracją Sali.
 5. Uczestnicy zajęć i goście nie mogą wchodzić na antresole bez wyraźnego pozwolenia od trenera.
 6. Każdy z uczestników zobowiązuje się do słuchania poleceń trenera prowadzącego zajęcia.
 7. W trakcie zajęć i przed nimi obowiązuje zwracanie się do trenera prowadzącego zajęcia tytularnie: „Trenerze”
 8. Uczestnicy mający kontuzje czy problemy zdrowotne są zobowiązani do poinformowania o tym fakcie trenera prowadzącego zajęcia przed dołączeniem do nich
 9. Każdy z uczestników ma obowiązek dbać o stan swojego i klubowego sprzętu treningowego. W sytuacji uszkodzenia sprzętu należy przerwać trening i go naprawić
 10. Trener ma decydujące zdanie o dopuszczeniu danego sprzętu do treningu.
 11. Każdy uczestnik wyraża zgodę na bycie częścią grupowych zdjęć i nagrań z treningów służących promocji klubu na stronie www i mediach społecznościowych. Zdjęcia indywidualne z widoczną twarzą będę każdorazowo uzgadniane i potwierdzane z uczestnikiem zajęć, czy wyraża zgodę.
Centrum Dawnych Sztuk Walk
ul. Kolejowa 8c
01-210 Warszawa
Telefon:
+48 664 835 379
Email:
kontakt@cdsw.pl